PÅSKÖN

Stort tack till Ölandsklubben!

Vi vill härmed rikta ett stort tack till Ölandsklubben och Ölandsfonden för hjälp med att finansiera hemsidan för Påskön Öland! Det har varit mycket värdefullt för oss.

Ölandsklubben förvaltar två fonder. Den ena är Ölandsfonden som har till ändamål att främja Ölands utveckling särskilt när det gäller konstnärliga, kulturella och naturskyddande intressen. Den andra är Falks fond som avser bevarandet av väderkvarnar på Öland.

Vi vill härmed rikta ett stort tack till Ölandsklubben och Ölandsfonden för hjälp med att finansiera hemsidan för Påskön Öland! Det har varit mycket värdefullt för oss.