PÅSKÖN

Det händer i kyrkan under Påskhelgen 2023

Aktiviteter Skärtorsdag, Påskdagen, Påskafton och Annandag Påsk

Svenska kyrkans aktiviteter i norra och södra pastoratet i påsk.

Svenska kyrkan på Öland i Påskhelgen från norr till söder:

Norra Ölands pastorat

Skärtorsdagen 6/4

Skärstorsdagsmässa kl 18 i Persnäs kyrka, präst Johan Engvall, musiker Marie Alvhäll

Skärstorsdagsmässa kl 18 i Borgholms kyrka, präst Linda Muhr Sandahl, musiker Eva-Lena Svanberg

Skärstorsdagsmässa kl 18 i Långlöts kyrka, präst Lars Graaf, musiker Therese Olsson Ström

Skärstorsdagsmässa kl 19.30 i Köpings kyrka, präst Monika Schreiner, musiker Ingemar Jonsson

Långfredagen 7/4

Långfredagsgudstjänst kl 10 i Högby kyrka, präst Johan Engvall, musiker Marie Alvhäll

Långfredagsgudstjänst kl 13 i Högsrums kyrka, präst Peter Wingren, musiker Eva-Lena Svanberg

Långfredagsgudstjänst kl 13 i Löts kyrka, präst Anna Lundin Leander, musiker Ingemar Jonsson

Långfredagsgudstjänst kl 15 i Långlöts kyrka, präst Peter Wingren, musiker Eva-Lena Svanberg

Långfredagsgudstjänst kl 15 i Bredsättra kyrka, präst Anna Lundin Leander, musiker Ingemar Jonsson

STABAT MATER av Giovanni Battista Pergolesi kl 18 i Borgholms kyrkan, präst Lars Graaf, musiker Therese Olsson Ström, medverkande Elisabeth Ernsti – sopran, Therese Olsson Ström – alt, Linda Sunesdotter – violin, Bengt Erlandsson – flygel.

Vad är Stabat Mater? Hymnen Stabat Mater Dolorosa av Giovanni Battista Pergolesi handlar om Marias sju smärtor som det kallas för inom katolska kyrkan. Texten härstammar från tidigt 1300-tal och har tonsatts genom hela musikhistorien.

Påskdagen 9/4

Mässa kl 10 i Borgholms kyrka, präst Lars Graaf, musiker Therese Olsson Ström. Linda Muhr Sandahl och Borgholms kyrkokör medverkar.

Mässa kl 10 i Högby kyrka, präst Johan Engvall, musiker Marie Alvhäll. Nordölands kyrkokör, Jörgen Larsson – trumpet och Cecilia Alvhäll – tvärflöjt medverkar.

Gudstjänst kl 13 i Räpplinge kyrka, präst Martin Fogelberg, musiker Therese Olsson Ström. Kyrkokören medverkar.

Gudstjänst kl 13 i Alböke kyrka, präst Johan Engvall, musiker Ingemar Jonsson. Jörgen Larsson – trumpet medverkar.

Gudstjänst kl 15 i Egby kyrka, präst Anna Lundin Leander, musiker Ingemar Jonsson. Jörgen Larsson – trumpet medverkar.

Gudstjänst kl 15 i Långlöts kyrka, musiker Eva-Lena Svanberg, Gunilla Pålsson medverkar. Trio Comp sjunger i gudstjänsten.

Annandag påsk 10/4

Morgonbön kl 8.30 i Borgholms kyrka, präst Lars Graaf. Mjukstarta dagen i lugn och ro i Borgholms kyrka. En stund av stillhet, bön och reflektion.

Gudstjänst kl 10 i S:t Olofs kapell, präst Christina Andersson, diakon Gunilla Sundström.

Påskens psalmer kl 13 i Källa kyrka, präst Christina Andersson, musiker Gunilla Sundström.

Emmausmässa kl 17 i S:t Elavi kapell i Borgholm, präst Martin Fogelberg, musiker Therese Olsson Ström.

Södra Ölands pastorat

Skärtorsdagen 6/4

Skärtorsdagsmässa kl 18 i Algutsrums kyrka, kyrkokören medverkar

Skärtorsdagsmässa kl 18 i Gårdby kyrka

Skärtorsdagsmässa kl 18 i Resmo kyrka

Skärtorsdagsmässa kl 18 i Segerstads kyrka

Skärtorsdagsmässa kl 18.30 i Mörbylånga kyrka

Skärtorsdagsmässa kl 19 i Torslunda kyrka, Erika Magnusson deltar på flöjt

Skärtorsdagsmässa kl 19.30 i Stenåsa kyrka

Långfredagen 7/4

Långfredagsgudstjänst kl 10 i Torslunda kyrka

Långfredagsgudstjänst kl 10 i Glömminge kyrka

Långfredagsgudstjänst kl 10 i Gårdby kyrka, kyrkokören medverkar

Långfredagsgudstjänst kl 10 i Mörbylånga kyrka

Långfredagsgudstjänst kl 10 i Hulterstad kyrka, kyrkokören medverkar

Långfredagsgudstjänst kl 15 i Vickleby kyrka, Kristin Bertilius och Erika Magnusson – sång

Långfredagsgudstjänst kl 15 i Nådens kapell, korsandakt

Långfredagsgudstjänst kl 15 i Kastlösa kyrka, Stabat Mater av Attila Gracza, kammarkören medverkar

Långfredagsgudstjänst kl 15 i Algutsrums kyrka, Stabat Mater av G B Pergolesi, Elisabeth Ernstig – sopran, Therese Olsson Ström – alt, Linda Sunesdotter – violin och Björn Erlandsson – flygel.
Långfredagsgudstjänst kl 16 i Gräsgårds kyrka, kyrkokören medverkar

Påskafton 8/4

Påsknattsmässa kl 22 i Mörbylånga kyrka

Påsknattsmässa kl 23 i Torslunda kyrka

Påskdagen 9/4

Högmässa kl 10 i Torslunda kyrka, kyrkokören medverkar

Påskdagshögmässa kl 10 i Mörbylånga kyrka, Kyrkokören och Anna Steirud – flöjt, medverkar

Gudstjänst kl 10 i Stenåsa kyrka, kyrkokören och barnkören medverkar. Kyrkkaffe

Högmässa kl 10 i Resmo kyrka, Margareta Melz – sång

Mässa med små och stora kl 10 i Algutsrums kyrka, barnkören och kyrkokören medverkar.

Påskdagsmässa kl 13 i Sandby kyrka, Kyrkokören medverkar. Minorer och juniorer medverkar i påskdrama

Påskdagsgudstjänst kl 13 i Kastlösa kyrka

Gudstjänst kl 16 i Nådens kapell

Påskdagsmässa kl 16 i Södra Möckleby kyrka, kören Sydöland medverkar

Annandag påsk 10/4

Högmässa kl 10 i Torslunda kyrka, kyrkokören medverkar

Gudstjänst kl 10 i Mörbylånga kyrka, vi sjunger påskens psalmer

Högmässa kl 10 i Vickleby kyrka

Pilgrimsvandring kl 10 i S.t Knuts kapell, Gråborg. Vi går en kortare pilgrimsvandring. Samling vid St:Knuts kapell vid Gråborg kl 10. Vandringen är ca 3,5 km lång. Ta gärna med fika och kläder efter väder.